1.
Dương TV, Huệ TT. Xây dựng bản đồ dự báo tai biến trượt lở lưu vực hồ thủy điện Hòa Bình. Sci. Earth [Internet]. 2004 Jul. 13 [cited 2023 Feb. 8];26(2):151-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11473