1.
Minh LH, Lan TT, Hồng PTT. Bão từ và bão điện ly ngày 6-7/4/2000 và ngày 31/3/2001 quan sát được tại Phú Thụy. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2004 Jul. 13 [cited 2021 Dec. 6];26(2):122-35. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11470