1.
Virginie G, Trịnh PT, Etienne D, Gaston G, Daniel O, Long PV, Vinh HQ. Xác định tuổi Zircon trong bao thể ruby và spinel vùng Lục Yên bằng phương pháp Uran - Chì. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2018 Feb. 28 [cited 2022 Jun. 27];25(1):22-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11444