1.
Cánh T. Về phương pháp mô hình hóa trong nghiên cứu địa động lực. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 Dec. 30 [cited 2022 Aug. 18];24(4):373-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11421