1.
Tân MT, Đang HN. Sự phân bố và đặc điểm dị thường áp suất vùng Đông Nam thềm lục địa Việt Nam. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 Dec. 30 [cited 2022 Aug. 11];24(4):368-72. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11420