1.
Sơn LT, Cẩm NT. Hiệu chỉnh giá trị độ sâu, Magnitude của các trận động đất điều tra trong nhân dân (1903-1962). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2002 May 13 [cited 2022 Aug. 17];24(3):227-32. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11398