1.
Hoàng NV, Huệ TT, Tâm LTM. Áp dụng phương pháp đánh giá - dự báo sạt lở - bồi lấp sông khi khảo sát sông Vu Gia và Thu Bồn (Quảng Nam). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2023 Mar. 29];23(4):396-408. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11357