1.
Hùng PV. Đặc điểm hoạt động của các đới đứt gãy Kiến tạo ở rìa bắc địa khối Kon Tum. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2024 May 27];23(4):370-7. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11354