1.
Vinh HQ, Giuliani G, Trịnh PT. Đồng vị Carbon trong Canxit và Graphit thuộc các thành tạo chứa Ruby, Saphia đới Sông Hồng và lân cận. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 May 13 [cited 2024 Jul. 23];23(4):337-43. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11350