1.
Thắng TV, Dần NT. Đặc điểm dập vỡ kiến tạo vỏ Trái Đất tỉnh Lai Châu và mối liên quan của chúng tới sự phát sinh lũ bùn đá. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Sep. 30 [cited 2023 Nov. 30];23(3):239-45. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11337