1.
Giang MP, Tùng ND. Sự hình thành tính chất cơ lý của đất loại sét Pleixtocen muộn vùng Đồng bằng Nam Bộ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Jun. 30 [cited 2024 May 22];23(2):185-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11330