1.
Hải Đỗ K. Nghiên cứu khoáng vật vụn và ý nghĩa thực tiễn của nó. TCCKHVTD [Internet]. 2001 Jun. 30 [cited 2021 Aug. 2];23(2):139-45. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11323