1.
Lài LT, Below H, Eidam J, Kasbohm J, Kramer A. Nghiên cứu địa y học môi trường ở làng nghề cơ khí Nam Giang tỉnh Nam Định. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Mar. 13 [cited 2022 Aug. 18];23(1):82-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11315