1.
Xin KT, Hằng VT, Hằng PTL. Nghiên cứu năng lượng bất ổn định của khí quyển trong quan hệ với các hiện tượng thời tiết phát triển ở Việt Nam bằng sử dụng số liệu thám không. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Mar. 13 [cited 2022 Aug. 18];23(1):70-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11313