1.
Tô T Đình. Đánh giá số liệu đo GPS đới đứt gãy Sông Hồng tại khu vực Ba Vì - Tam Đảo. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2001 Mar. 13 [cited 2024 May 19];23(1):42-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11309