1.
Thắng TT, Tích VV, Mạnh LV, Nam TN, Vượng NV. Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Dec. 13 [cited 2024 Feb. 25];22(4):372-9. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11297