1.
Trịnh PT, Vinh HQ, Túc N Đăng, Thảo BT. Hoạt động Kiến tạo trẻ của đới đứt gãy Sông Hồng và lân cận. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Dec. 13 [cited 2023 Jun. 6];22(4):325-36. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11264