1.
Lan LTP. Sự tái nhiễm từ Magnetit trong đá vôi Devon tại Phong Nha (Quảng Bình). Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2000 Jun. 13 [cited 2024 Jun. 25];22(2):90-8. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/11215