1.
Hải NT, An BP. Phân loại trượt lở đất đá và đánh giá nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 20 [cited 2022 Jan. 18];32(4):365-73. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1041