1.
Anh Đào D. Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2022 Jan. 18];32(4):308-17. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1034