1.
Dân NL, Lan VTT. Thực trạng hạn hán ở các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và giải pháp phòng chống. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2024 Jun. 25];32(3):219-25. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1022