1.
Thơm BV, Huyên NX. Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 18 [cited 2024 Apr. 13];32(3):200-1. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1020