1.
Dung NT. Tin về lễ kỷ niệm 30 năm Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất. Vietnam J. Earth Sci. [Internet]. 2012 Jun. 16 [cited 2021 Oct. 28];32(1):94-5. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/1004