Sơn, Lê Tử. “Đánh Giá xác suất Nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 1 (June 16, 2012): 63–70. Accessed June 8, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/999.