Phương, Nguyễn Hồng, Bùi Công Quế, and Nguyễn Đình Xuyên. “Khảo sát các vùng nguồn sóng thần Có Khả năng gây Nguy hiểm tới vùng bờ biển Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32, no. 1 (June 16, 2012): 36–47. Accessed December 6, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/996.