Phồn, Lê Khánh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nam, and Nguyễn Anh Tuấn. “Nghiên cứu đặc điểm dị thường Khí phóng Xạ phục vụ tìm kiếm phát hiện quặng ẩn Và đánh Giá mức độ ô nhiễm môi trường Trên một số mỏ quặng chứa chất phóng Xạ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 4 (May 13, 2009): 299–306. Accessed January 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9719.