Cường, Nguyễn Quốc, Hoàng Văn Thà, and Nguyễn Mai Lan. “Tin Hội nghị: Hội thảo Việt Nam - Ba Lan ‘Kiến tạo đới đứt gãy sông Hồng Và địa chất miền Bắc Việt Nam’”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 3 (May 13, 2009): 287–288. Accessed March 21, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9713.