Hùng, Phạm Văn, and Vũ Thị Thu Hoài. “Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông Ven biển từ cửa Ba Lạt đến cửa Đáy Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 3 (May 13, 2009): 265–272. Accessed June 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9710.