Xuyên, Nguyễn Đình, Nguyễn Lê Minh, and Nguyễn Tiến Hùng. “Độ Nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ Và Thành phố Hồ Chí Minh”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 3 (May 13, 2009): 193–200. Accessed June 18, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9687.