Toàn, Đinh Văn, Đoàn Văn Tuyến, and Trịnh Việt Bắc. “Bề dày tầng Trung hòa về nhiệt Và độ sâu đảm bảo độ Tin cậy Cho khảo sát địa nhiệt nông ở Miền Bắc Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 2 (April 18, 2009): 178–183. Accessed May 29, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9684.