Sơn, Lê Tử, and Nguyễn Đình Xuyên. “Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 1 (April 1, 2009): 44–52. Accessed August 10, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9668.