Tâm, Bùi Minh, Nguyễn Thị Bích Thủy, Fukun Chen, and Trịnh Xuân Hòa. “Tuổi đồng vị TIMS U-Pb Zircon của phức hệ Granit Biotit - Granat phức hệ Plei Manko ở địa khối Nhô Kon Tum”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31, no. 1 (April 1, 2009): 17–22. Accessed January 18, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9663.