Hùng, Hoa Mạnh, and Nguyễn Quang Thành. “Về bản chất Và Quy luật phát triển cửa sông Ven biển miền Trung Việt Nam”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 4 (April 17, 2005): 356–364. Accessed June 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9657.