Tùng, Đỗ Hữu. “Đánh Giá Kinh Tế địa chất các mỏ nhỏ dầu Khí”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 3 (March 29, 2005): 282–286. Accessed October 2, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9435.