Thoa, Nguyễn Thị Kim, Brooks B. Ellwood, Tạ Hòa Phương, Lưu Thị Phương Lan, and Đoàn Nhật Trưởng. “Kết Quả Nghiên cứu mới về Ranh giới Devon-Carbon tại Nam Cát Bà, Hải Phòng bằng phương pháp MSEC”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 3 (March 29, 2005): 253–259. Accessed October 6, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9431.