Thành, Trần Thị Mỹ, Phạm Quang Hùng, and Nguyễn Ánh Dương. “CRISISS99 - MỘT PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ NGUY HIỂM CỦA ĐỘNG ĐẤT MỚI”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 2 (March 27, 2005): 181–196. Accessed January 24, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9413.