Anh, Phan Lưu, and Hoàng Việt Hằng. “GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 2 (March 27, 2017): 115–122. Accessed April 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9401.