Niên, Bùi Ấn, Trần Trọng Hòa, Ngô Thị Phượng, Hoàng Hữu Thành, Trần Tuấn Anh, and Phạm Thị Dung. “ĐẶC ĐIỂM CÁC THÀNH TẠO MAFIC - SIÊU MAFIC KHU VỰC NAM HÀ GIANG VÀ BẮC PHỐ RÀNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 2 (March 27, 2017): 103–114. Accessed April 22, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9400.