Vượng, Nguyễn Văn, BENT HANSEN, KLAUS WEMMER, Tạ Trọng Thắng, and Mai Hồng Chương. “TUỔI ĐẲNG THỜI Sm/Nd ĐÁ SIÊU MAFIC TRONG ĐỚI XIẾT TRƯỢT SÔNG HỒNG VÀ Ý NGHĨ ĐỊA ĐỘNG LỰC”. Science of the Earth 27, no. 2 (March 27, 2017): 97–102. Accessed February 5, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9399.