Chấn, Lê Trần, Trần Ngọc Ninh, Huỳnh Nhung, Nguyễn Hữu Tứ, Đào Thị Phượng, and Trần Thúy Vân. “PHỔ DẠNG SỐNG CỦA HỆ THỰC VẬT VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 1 (March 25, 2017): 94–96. Accessed September 27, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9396.