Hậu, Đỗ Văn, Phạm Năng Vũ, and Lê Thị Lam Giang. “ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ TẠI BỂ SÔNG HỒNG”. VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES 27, no. 1 (March 25, 2017): 72–77. Accessed August 3, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9392.