Bách, Lê Duy, Trần Nghi, and Ngô Gia Thắng. “VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 1 (March 25, 2017): 55–59. Accessed December 6, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9384.