Cư, Nguyễn Văn, and Nguyễn Thái Sơn. “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAP VÀ IQQM TRONG QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG BA”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 1 (March 25, 2017): 41–47. Accessed November 27, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9382.