Tô, Trần Đình, and Vy Quốc Hải. “XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN TỪ SỐ LIỆU ĐO GPS (2002- 2004)”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 1 (March 24, 2017): 6–13. Accessed June 18, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9376.