Tân, Mai Thanh, and Phan Tiến Viễn. “Mô hình hóa trường sóng địa chấn tại bể trầm tích Cửu Long”. Vietnam Journal of Earth Sciences 27, no. 1 (March 24, 2017): 1–5. Accessed September 29, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/9375.