Trái Đất, Tạp chí Các Khoa học về. “Tổng mục lục năm 2011”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 4 (April 27, 2012). Accessed October 2, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/558.