Dương, Nguyễn Ánh, FUMIAKI KIMATA, Trần` Đình Tô, Nguyễn Đình Xuyên, Phạm Đình Nguyên, Vy Quốc Hải, and Dương Chí Công. “ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỘNG HIỆN ĐẠI ĐỚI ĐỨT GÃY LAI CHÂU - ĐIỆN BIÊN SỬ DỤNG CHUỖI SỐ LIỆU ĐO GPS 2002 - 2010”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 4 (April 27, 2012): 690–694. Accessed March 31, 2023. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/556.