Nam, Nguyễn Văn. “ĐẶC ĐIỂM THÀNH PHẦN HOÁ, TUỔI VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH TẠO CỦA RUBY, SAPHIR TRONG ĐÁ BIẾN CHẤT ĐỚI SÔNG HỒNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 4 (April 27, 2012): 642–651. Accessed September 19, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/549.