Thành, Nguyễn Trung, Nguyễn Hồng Lân, Phùng Văn Phách, Dư Văn Toán, Bùi Việt Dũng, and DANIEL UNVERRICHT. “XU HƯỚNG VẬN CHUYỂN TÍCH TỤ TRẦM TÍCH TRÊN PHẦN CHÂU THỔ NGẦM VEN BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG MÊ KÔNG”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 4 (April 27, 2012): 607–615. Accessed June 25, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/545.