Tuyến, Đoàn Văn, and Nguyễn Văn Canh. “KẾT QUẢ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN PHỤC VỤ KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC NGẦM Ở KHU KINH TẾ - CẢNG HÒN LA TỈNH QUẢNG BÌNH”. Vietnam Journal of Earth Sciences 33, no. 3 (April 27, 2012): 549–553. Accessed April 13, 2024. https://vjs.ac.vn/index.php/jse/article/view/534.